Publiczne Gimnazjum nr 3

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku