Publiczne Gimnazjum nr 3

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

stolowka

 

   

Koszt obiadów w miesiącu czerwcu 2017r. wynosi: 13 ob. x 3,50 zł. = 45,50 zł.
(czterdzieści pięć zł. 50/100 gr.)

Termin płatności od 01.06 do 10.06.2017r.

 

 

Opłata za obiady w sekretariacie lub na konto bankowe 34 1240 5211 1111 0010 3557 1206.

Tutuł wpłaty: Imię i nazwisko ucznia, miesiąc

 

 UWAGA! Wyjątkowo odpisy za czerwiec będą rozliczane z góry!
W związku z tym osoby wpłacające na konto prosimy o kontakt z sekretariatem w celu weryfikacji kwoty 85 740 49 70 

Flaga Hiszpania

 

  Klasa hiszpańska

 

 

 

kalendarz2016 2017

 

 

  

librus

 

 

 

lpp

 

 

pah

 

 

 

ibe

 

 

 

szkola przyjazna1